Ultima wyróżniona Diamentem „Forbesa” 2022

  Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza firma została wyróżniona w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa 2022!

  Raport Diamenty Forbesa od lat wskazuje najszybciej rozwijające się polskie firmy. Zestawienie obejmuje firmy, które w ciągu trzech ostatnich lat najszybciej zwiększały swoją wartość. Ponadto, żeby znaleźć się na liście, przedsiębiorstwo musi spełniać szereg wymogów, m.in. posiadać pozytywny rating wiarygodności i ryzyka współpracy, charakteryzować się wysoką płynnością bieżącą i odnotowywać nieprzerwany wzrost wyceny. Diamenty Forbesa 2022 pokazują, że pomimo pandemii coraz większej liczbie podmiotów udaje się spełnić wyśrubowane kryteria.

  Raport Diamenty Forbesa 2022 został opracowany przez redakcję magazynu „Forbes” oraz wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland. Znalazły się na niej firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Analitycy Dun & Bradstreet Poland wycenili przedsiębiorstwa, stosując metodę szwajcarską, łączącą metodę majątkową i dochodową. Wartość przedsiębiorstw jest średnią ważoną ich majątku i wartości dochodowej. Majątek firm wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków z lat 2016–2020. Wycena nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2020 roku

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów na stronach Forbesa:

  Jak powstały Diamenty „Forbesa” 2022
  (https://www.forbes.pl/diamenty/2022/artykuly/diamentow-forbesa-2022-jak-powstawalo-zestawienie-firm/jx6rq74)

  Diamenty Forbesa 2022. Wielki powrót do przyszłości
  (https://www.forbes.pl/diamenty/2022/artykuly/diamenty-forbesa-2022-wielki-powrot-do-przyszlosci/88sdcff)

  Dolnośląskie. Dobre sąsiedztwo
  https://www.forbes.pl/diamenty/2022/artykuly/diamenty-forbesa-2022-oto-najlepsze-firmy-z-wojewodztwa-dolnoslaskiego/9xmphq3)(

  Ultima
  (https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2022/ultima-aby-cieszyc-sie-z-jazdy/rdfj8b3)