Poszerzenie oferty o trzecią markę

    ISUZU  w Jeleniej Górze.