Poszerzenie oferty o trzecią markę

ISUZU  w Jeleniej Górze.